KANCELARIA NOTARIALNA

Szanowni Państwo.

Witam Państwa na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej, którą prowadzę w Głogowie – Rynek 81.

Kancelaria mieści się w centralnym punkcie Starego Miasta – Rynek 81, bezpośrednim sąsiedztwie Ratusza i Urzędu Miejskiego. Przed budynkiem Kancelarii dostępne są liczne miejsca parkingowe w ramach strefy płatnego parkowania, a w pobliżu Kancelarii (około 100m) znajduje się bezpłatny parking.

Kancelaria czynna jest w poniedziałki i wtorki w godzinach od 10.00 do 16.00, środy w godzinach od 09.00 do 17.00 natomiast w czwartki i piątki w godzinach od 09.00 do 16.00.

Istnieje możliwość ustalenia terminu dokonania czynności notarialnej poza wyznaczonymi godzinami a także w pozostałe dni tygodnia.

W Kancelarii dokonywane są czynności, którym są Państwo obowiązani nadać formę notarialną lub którym na własne życzenie taką formę chcą Państwo nadać. Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii Notarialnej, przy czym czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter tej czynności lub szczególne okoliczności.

Dokonanie czynności notarialnych proszę poprzedzić zasięgnięciem w Kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego uzgodnienia z notariuszem rodzaju planowanej czynności, wykazu dokumentów niezbędnych do jej dokonania, wysokości wynagrodzenia notarialnego oraz wysokości koniecznych opłat i podatków. Bezpośredni kontakt z notariuszem pozwoli najdokładniej zanalizować Państwa sprawę, znaleźć najlepsze i najprostsze rozwiązanie w celu uzyskania pożądanego przez Państwa skutku prawnego.

Podtrzymując długoletnie tradycje notariatu w Polsce, Kancelaria Notarialna Aleksandry Kolińskiej zapewnia profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i przede wszystkim indywidualne podejście do klienta.

Podtrzymując długoletnie tradycje notariatu w Polsce, Kancelaria Notarialna Aleksandry Kolińskiej zapewnia profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i przede wszystkim indywidualne podejście do klienta.