NOTARIUSZ

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 roku poz. 164) notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialne).

Notariusz Aleksandra Kolińska ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2008 roku, następnie rozpoczęła aplikację notarialną zakończoną egzaminem notarialnym i powołaniem na stanowisko asesora notarialnego. W latach 2012- 2013 pracowała na stanowisku asesora notarialnego w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu.

Notariusz Aleksandra Kolińska wiedząc jak ważne są powierzone Jej sprawy, każdą z nich traktuje indywidualnie, ze szczególną starannością, analizując stan prawny, wskazując optymalne rozwiązania w celu uzyskania pożądanego przez Klienta skutku prawnego. Tylko indywidualne podejście i zrozumienie potrzeb klienta są podstawą satysfakcjonującej i owocnej współpracy.

Podtrzymując długoletnie tradycje notariatu w Polsce, Kancelaria Notarialna Aleksandry Kolińskiej zapewnia profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i przede wszystkim indywidualne podejście do klienta.